Management Group

Si želiš delati v uspešnem teamu, povezati teoretična znanja s prakso in pridobiti znanja, ki ti bodo olajšala vstop v poslovni svet?

Postani MG član

www.management-group.si