Kadrovski šprint 2019

Kadrovski šprint

Kadrovski šprint je v letošnjem letu povezal tri študentska društva, z namenom ustvariti edinstven dogodek za študente različnih fakultet. Tri društva iz treh fakultet (Ekonomija, Kadrovski management in Psihologija), skupaj s tremi podjetji organiziramo Kadrovski šprint, ki je lahko odlična priložnost tudi za vaše podjetje.

KAJ JE NAŠ CILJ?

Sodelujoča študentska društva želimo skupaj s svetovalnim podjetjem Competo organizirati študentski hekaton Kadrovski šprint. Gre za celodnevni dogodek, ki predstavlja novost pri soočanju z izzivi na področju dela in kadrov. K sodelovanju so povabljena tri slovenska podjetja, ki bi želela inovirati prihodnost zaposlovanja. Sodelujejo skupine mladih, ki želijo prispevati svoje ideje in jih zanimajo novi načini upravljanja človeških virov. Tekmovalo bo 60 študentov iz različnih Ljubljanskih fakultet (EF, FDV in FF). Ciljni udeleženci bodo študentje in bodoči strokovnjaki iz treh različnih področjih (kadrovski menedžerji, ekonomisti in psihologi), kar povečuje možnost kar najbolj celovite in učinkovite rešitve.

KDAJ IN KJE SE BO DOGAJALO?

Dogodek se bo odvijal v sredo, 20. novembra 2019, potekal bo od 8.00 do 19:30 v prostorih Študentskega Kampusa na Pivovarniški 6 v Ljubljani. KAKŠEN BO IZZIV?
Tema Kadrovskega šprinta je mladi in zaposlovanje. Vsako izmed sodelujočih podjetij bo predstavilo izziv/problem, s katerim se konkretno srečuje na področju zaposlovanja mladih oziroma milenijcev. Ta problem bodo študentje nato reševali v manjših skupinah s podporo mentorjev in predstavnikov vašega podjetja. Študentje bodo razporejeni v 15 skupin, vsako skupino pa bodo sestavljale 4 osebe. Vsakemu podjetju bo dodeljenih 5 skupin, ki bodo ob koncu tekmovanja tudi pripravile in predstavile svoje rešitve. Sodelovali bodo tudi mentorji, ki bodo s svojimi izkušnjami usmerjali skupine.

PRILOŽNOSTI ZA VAŠE PODJETJE

Vaše podjetje bo ob koncu dneva dobilo rešitev za problem s katerim se konkretno Vi spopadate na področju zaposlovanja mladih. Ker je rdeča nit Kadrovskega šprinta zaposlovanje milenijcev, bo rešitev torej neposredno kreirala ciljna skupina, kar povečuje možnost realizacije rešitve. Poleg tega pa boste imeli možnost druženja in ”networkanja” z vašimi potencialnimi zaposlenimi, kar vam bo dolgoročno koristilo.

ORGANIZATORJI

Z željo ustvariti edinstven dogodek, smo se pod okriljem podjetja Competo povezala tri društva iz treh različnih fakultet:
Društvo študentov kadrovskega menedžmenta (DŠKM)
povezuje študente Kadrovskega menedžmenta oziroma
po starem študijskem programu – študente Sociologije
organizacij, človeških virov in znanj. Nahajamo se na
Fakulteti za družbene vede (FDV), naš cilj pa je predvsem
zgraditi most med teorijo in prakso oziroma razširiti
študij tudi na praktično področje. Prizadevamo si za
zagotavljanje najboljših storitev in možnosti za svoje
člane, zato se povezujemo tudi z drugimi društvi in
organizacijami.
Združenje Management Group (MG)
je neodvisna študentska organizacija, ki deluje na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že več kot 20 let
združujemo študente in diplomante iz različnih področij,
ki si poleg teoretičnega znanja, poskušajo v času študija
pridobiti še praktičen vpogled na področje organizacije in
vodenja projektov. Članom omogočamo udejanjenje
njihovih ambicij, dokazovanje sposobnosti, ustvarjanje
novih poslovnih priložnosti ter vsestransko izbiro
izobraževalnih aktivnosti, ki bodo izpopolnjevale
posameznikov razvoj na osebnem in poslovnem
področju.
Društvo študentov psihologije Slovenije (DŠPS)
je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje
študentov psihologije s področja Slovenije. Osnovni cilji
društva so izboljšanje kvalitete in pogojev študija
psihologije, razširitev študija z obštudijskimi dejavnostmi,
povezovanje in sodelovanje študentov psihologije ter
mednarodno povezovanje in zastopanje študentov
psihologije. Nahajamo se na Filozofski fakulteti, oddelek
za psihologijo.
Competo, d.o.o.
Smo svetovalno podjetje, ki se ukvarja z iskanjem in
selekcijo ter razvojem kadrov. Kot zagovorniki strasti pri
delu smo usmerjeni v zagotavljanje popolnega ujemanja
med podjetji in kandidati ter v ustvarjanje odličnih
zaposlitvenih izkušenj. Podpiramo drzne ideje in snujemo
inovativne projekte, ki povezujejo in prispevajo k boljši
prihodnosti dela.