NAŠI PROJEKTI

Business
Hive

Business Hive je tridnevno mednarodno case-solving tekmovanje, ki povezuje vodilna slovenska podjetja z ambicioznimi in kreativnimi študenti, ki si želijo pridobiti čim več praktičnih izkušenj iz poslovnega sveta.

International Week
Slovenia

International week je izmenjava študentov iz Evrope in Azije. Program vključuje obiske slovenskih podjetij, kar omogoča vpogled v njihovo delovanje, poslovne delavnice, spoznavanje naše kulture in ogled Slovenije.

Humanitarni
alarm

Humanitarni alarm zajema sklope različnih družbenih akcij, s katerimi ozaveščamo študente in ostale ljudi o pomenu medsebojne pomoči in jih spodbujamo ne le k razmišljanju, ampak tudi k aktivnemu reševanju družbenih problematik.

Delo meNE
išče

DMI oziroma Delo mene išče je karierni sejem, ki ga so-organiziramo s Kariernim centrom Ekonomske fakultete. Namen sejma je, da študenti dobijo pregled kariernih priložnosti, spoznajo potencialne delodajalce in so soočeni z razmerami na trgu dela.

Zeleni
MG

Zeleni MG je naš novi projekt na temo trajnosti. Naš namen je ozaveščati javnost o problematiki odpadkov, ki močno onesnažujejo okolje. S tem projektom smo želeli približati trajnost tudi mladim in jim pokazati, da je za lepše okolje potrebno le nekaj truda, dobre volje in vztrajnosti.