ZELENI MG

PROJEKT, PRI KATEREM RAZMIŠLJAMO ZELENO, NE SAMO MODRO

Zeleni MG je naš novi projekt na temo trajnosti. Naš namen je ozaveščati javnost o problematiki odpadkov, ki močno onesnažujejo okolje. S tem projektom smo želeli približati trajnost tudi mladim in jim pokazati, da je za lepše okolje potrebno le nekaj truda, dobre volje in vztrajnosti.

Marjeta Špeh

Marjeta Špeh, vodja Zeleni MG 2021: “Naš cilj je organizirati projekt na temo trajnosti in tako pripomoči nekaj k lepšemu jutri za vse prebivalce tega planeta. Še lepše pa je, če hkrati lahko pomagamo tudi ljudem okrog sebe. Želimo si, da se skupaj začnemo zavedati problematike, ki nas ogroža.

NEKAJ UTRINKOV IZ PROJEKTA

S sloganom ”Razmišljaj zeleno, ne samo modro,” želimo tako podjetja kot posameznike spodbuditi h kritičnem razmišljanju in k aktivnemu iskanju preprostih, okolju prijaznejših alternativ v vsakdanjem načinu življenja. V projekt so bila tako povabljena tudi podjetja, ki so z zbiranjem igrač in oblačil zaposlenih razveselila brezdomce in otroke ter mladostnike.

V PROJEKTU SO SODELOVALA NASLEDNJA PODJETJA

Več utrinkov iz projekta lahko najdete tudi na naših socialnih omrežjih.